Pagina Principal | Contactanos | Mapa de Sitio Web |
 
By Application
 
Hotel/Resorts/Rentals
    .SH1
    .SH2
    .SH3
    .SH6
    .SH9
    .Hotel Locking System
    .Energy Saver
 
Home/Office
  Keypad Lock (SK)
    .SK1
    .SK2
    .SK3
    .SK5
    .SK6
    .SK9
  RFID Home Lock (SR)
    .SR1
    .SR2
    .SR3
    .SR6
    .SR9
  Fingerprint Lock (ST)
    .ST1
    .ST8
By Function
 
Fingerprint Lock (ST)
    .ST1
    .ST8
 
RFID Home Lock (SR)
    .SR1
    .SR2
    .SR3
    .SR6
    .SR9
 
Keypad Lock (SK)
    .SK1
    .SK2
    .SK3
    .SK5
    .SK6
    .SK9
 
RFID Hotel Lock (SH)
    .SR1
    .SR2
    .SR3
    .SR6
    .SR9
 
Hotel Locking System
    .Hotel Locking System
 
Energy Saver
    .Energy Saver
Certificados
 
Página Principal > Soporte Técnico > Foro
 
Foro
Preguntas Frecuentes
 
Escrito por:
賴小姐
Tiempo:
2010-07-26
Tema:
請問一下什麼樣的門才能裝電子鎖?
Contenido:
您好
想請問是否有特定的門才能裝電子鎖?只限定木門還是鐵門呢?玻璃門可不可以呢?
賴小姐
 
【NO. 1】  日堡客服專員  2010-08-03 17:00:48 :
賴小姐您好

感謝您的留言詢問,以下針對您的問題回應
問題:是否特定的門才能夠安裝電子鎖?材質(鐵門、木門、玻璃門)?
回應:只要門厚3.5公分/4公分以上(歐規/美規)即可安裝日堡電子鎖,因此玻璃門碧不能安裝電子鎖,但鐵門、木門、硫化銅門皆可。

以上簡短回覆您的疑問,若您有任何問題,歡迎來信或來電詢問
Email: service@sun-castle.net
TEL: 04-2562-9136 # 15

日堡客服專員
 
 
 
  Página Principal | Noticias | Acerca de Nosotros | Productos | Preguntas en lìnea | Soporte Técnico  | Descargas | Contáctanos | Mapa de Sitio Web